Vakantie

Na een gezellige laatste repetitie-avond op 3 juli j.l. is nu de vakantie aangebroken voor Bel Canto.

Op 21 augustus beginnen we weer met de repetities en gaan we ons voorbereiden op een najaarsconcert en het Kerstconcert.

Voor nu wensen we iedereen dan ook een zonnige en fijne vakantie. 

Het bestuur van Bel Canto